Akupunktur logo

Homeopati – Behandling med Homeopatisk Medisin

homeopati

Homeopati kan hjelpe deg hvis du er plaget med:

 • nedsatt immunforsvar
 • hudlidelser
 • muskel- og leddplager
 • fordøyelsesplager
 • hodesmerter
 • plager i overgangsalder
 • menstruasjonsplager
 • plager i luftveiene
 • mentale og emosjonelle plager
 • søvnvansker
 • tilbakevendende infeksjoner
 • plager i urinveiene
Ordet homeopati kommer av de greske ordene “homoios”, som betyr lik eller lignende, og “pathos”, som betyr sykdom. Dette avspeiler homeopatiens hovedprinsipp – likhetsloven.
Likhetsloven postulerer at sykdom kan leges av et stoff, som ved utprøving har kunnet fremkalle symptomer som ligner pasientens symptomer. Homeopatiske medisiner er å gi mikrodoser av toksiner for å få kroppen til å reagere i regenerativ retning. Homeopati er en medisinsk behandlingsform som stimulerer organismens iboende evne til å helbrede seg selv ved hjelp av individuelt valgte homeopatiske midler.

Helhetlig behandlingsform

Homeopati er en helhetlig behandlingsform. Alle pasientens symptomer inkluderes i behandlingsstrategien, og målet med behandlingen er ikke bare å fjerne de lokale sykdomssymptomene, men også å styrke pasientens generelle tilstand.

Homeopatiens styrke ligger særlig i dens evne til å kunne forebygge sykdom. Innen homeopatien er man ikke avhengig av klare objektive funn og en tradisjonell medisinsk diagnose for å kunne gi behandling.

Historien

Samuel Hahnemann (1755-1843) var tysk lege og farmasøyt og den første som satte homeopatien i system. Han ble i sin tid betraktet som en av Tysklands fremste leger. Hahnemann behersket åtte språk og brukte sine kunnskaper til å oversette medisinsk litteratur. Det var under oversettelsen av Dr. William Cullens “A Treatise on Materia Medica” at han kom på sporet av det homeopatiske prinsipp. Her stod det blant annet at malariamedisinen kinin, foruten å kurere malariafeber, også kunne fremkalle malarialignende symptomer. Dette syntes Hahnemann virket underlig og bestemte seg for å teste ut medisinen på seg selv. Til sin forbauselse utviklet han typiske malariasymptomer. Han gjentok forsøket flere ganger og fikk kolleger til å gjøre det samme. Alle utviklet de samme malarialignende symptomene. Dette var begynnelsen på en periode med eksperimentering og videre utforskning som varte i seks år før han publiserte sine oppdagelser om likhetsloven.

Homeopatisk medisin fremstilles av stoffer fra planter, dyr og mineraler.

Under fremstillingen fortynnes medisinen kraftig slik at selv de giftige stoffene blir ufarlige. Homeopatiske medisiner er registrerte legemidler og fås kun gjennom apotek.
KONTAKT:

Bogstadveien 51, 4 etg.
0366 OSLO

Tlf: 92 66 61 59

FØLG OSS:
Copyright © 2018 Akupunktørene i Majorstukrysset Web-design: Din startside