Akupunktur logo

Akupunktur - Behandling med Akupunktur

akupunktur

Akupunktur kan hjelpe deg hvis du du lider av:

 • allergiplager
 • øvre luftveisplager
 • urinveisplager
 • hodesmerter
 • hormonelle plager
 • ufrivillig barnløshet
 • kvalme
 • fordøyelsesplager
 • lette psykiske plager
 • mage/tarmlidelser
 • menstruasjonsbesvær
 • muskel og skjelettplager
 • nedsatt immunforsvar
 • plager i overgangsalder; nattesvette, hetetokter, tørrhet, svimmel, irritabilitet
 • generelle smerter
 • søvnløshet
 • stress

Tradisjonell kinesisk medisin

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) bygger på teorien om Yin, Yang og Qi. Teorien om Yin – Yang er sentral, og er nedtegnet så langt tilbake som 700 år f.Kr. Yin og Yang er to motsatte, polære kvaliteter som er avhengig av og utfyller hverandre. I kinesisk medisin ser en på kropp og sjel som en integrert enhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer) som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal Qi (vital energi) strømme fritt. Dette er en forutsetning for god helse.

Mennesket i sin helhet

Akupunktøren ser på mennesket og kroppen som en helhet bestående bl.a. av en rekke vitale organer, der alt er bundet sammen i et nettverk av energibaner (meridianer). I moderne medisin kan disse meridianene gjenkjennes i forløpene på store blodårer, nervebaner og muskelfascier. På disse banene finner vi akupunkturpunktene. Det er forskjellige faktorer som kan påvirke gjennomstrømningen av Qi. Eksempelvis vil en ubalanse mellom hvile og aktivitet, varme og kulde, feil kosthold, langvarig ubearbeidede følelser, emosjonelle sjokk osv., kunne føre til at Qi enten stopper opp eller “løper løpsk”, og sykdom og smerter blir et resultat.

Gjenopprette balanse

Det er kroppens egne helbredende krefter og evne til å gjenopprette balanse som stimuleres ved behandling me akupunktur. Vi bruker nåler og andre verktøy som kopper og varmende moxa for å skape flyt og gjenopprette balanse. Dette gir næring til vev og vitale organer og styrker pasientens motstandskraft.

Forskning av akupunktur

Nyere forskning viser at akupunktur har god effekt på en rekke lidelser som smertebehandling, smerter i muskel og skjelett, søvnproblematikk, allergier, lette depresjoner, hodepine/migrene, urinveislidelser, problemer i overgangsalderen, fertilitetsproblemer og kvalme for eksempel ved graviditet eller cellegiftbehandling for å nevne noen.

Første behandlingen varer ca 1,5 time.
Oppfølgende behandling ca 45-60 min.

Hvis du vil lese mer om akupunktur og forskning, sjekk ut:
akupunkturforeningen
Universitetet i Tromsø
KONTAKT:

Bogstadveien 51, 4 etg.
0366 OSLO
NORWAY
Tlf: 22 60 40 74

FØLG OSS:
Copyright © 2016 Akupunktørene i Majorstukrysset Web-design: Din startside